DrosjeScanpix
Foto: Scanpix

Må fremlegge skandalerapport

Tingretten har bestemt at Oslo kommune må legge fram hemmeligstemplet skandalerapport om taxibransjen.

Norgestaxi krever erstatning fra Oslo kommune for forskjellsbehandling og rot med drosjetillatelser.

Kameraderi og brudd på etiske regler

Bakgrunnen for kravet er en hemmeligstemplet granskingsrapport som avdekker kameraderi og brudd på etiske regler i drosje-avdelingen i Samferdselsetaten. Snart kan skandalerapporten bli offentliggjort.

Hemmeligstemplet rapport

Det var det private konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers som stod bak granskingen av Samferdselsetaten. Rapporten ble overlevert Oslo kommune før jul, og har siden vært hemmeligstemplet.

Granskingen avdekket ikke økonomiske misligheter, men retter krass kritikk mot kameraderi og dårlig saksbehandling i taxi-avdelingen i etaten. Denne kritikken er bakgrunn for at Norgestaxi krever erstatning fra kommunen for tap de har hatt som følge av denne forskjellsbehandlingen.

Skal legges fram i retten

Hverken Norgestaxi eller Oslo kommune vil foreløpig kommentere saken, som kommer for retten i september. Men etter det Østlandssendingen forstår skal erstatningskravet blant annet ha sammenheng med at City Taxi fikk lov til å starte ny drosjesentral i Oslo i 2004 og at Norgestaxi da fikk inndratt flere drosjeløyver.

Oslo tingrett har bestemt at hele granskingsrapporten skal legges fram i retten, som bevis, slik Norgestaxi har krevd. Denne delen av erstatningssaken skal gå for lukkete dører, så det behøver ikke bety at skandalerapporten blir offentlig. Men rapporten er i sommer på høring hos alle de som kritiseres i rapporten.

Uttalefrist er 1. august. Oslo kommune vil så vurdere om rapporten likevel skal offentliggjøres, etter det Østlandssendingen forstår.

Les også:

Les: Rydd opp Lae!

Les: Drosjenæringen ber om tiltak

Les: Tiltak mot drosjejuks

Les: Forkastet anke for taxijuks

Les: Vil kvitte seg med de uærlige

Les: Vil innføre årlige drosjekontroller

(NRK)

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.