Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

  • Hør dagens lunsjintervju her.  
  • Alle lunsjgjestene
  • Lunsjgjester M

Først kom klosteret. Så kom alle de militære bygningene og installasjonene, og et stort båtbyggeri. Senere har friluftsaktivitetene rådd grunnen, med store badeanlegg og badebåter i skytteltrafikk. Alt dette har gjort øya rik på kulturminner som skjuler en rik og spennende historie.

I dag er øya en fredet plett, men det kunne vært annerledes; Det ble heldigvis aldri noe tivoli på Hovedøya,

men planene var der. Industri, flyplass og boligbygging har vi også sluppet. Idag kan vi nyte øya som den grønne perlen den er, men det kreves mye jobbing for å verne og restaurere kulturminnene.

Antikvar Leidulv Mydland har i mange år hatt ansvaret for restaurering og konservering av klosterruinen og

brenner for Hovedøya og dens spennende kulturmiljø.