Leidulf Mydland – 5. juni

Få steder i byen har så mange ulike kulturminner samlet på et lite område som Hovedøya. Øya har en rik og spennende historie, langt mer enn klosterruinen, og mye er ukjent for folk flest. –Her er et stort uutnyttet potensiale, sier antikvar Leidulv Mydland hos byantikvaren. Han er dagens gjest hos lunsjvert Kalle Turkerud.

Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

  • Hør dagens lunsjintervju her.  
  • Alle lunsjgjestene
  • Lunsjgjester M

Først kom klosteret. Så kom alle de militære bygningene og installasjonene, og et stort båtbyggeri. Senere har friluftsaktivitetene rådd grunnen, med store badeanlegg og badebåter i skytteltrafikk. Alt dette har gjort øya rik på kulturminner som skjuler en rik og spennende historie.

I dag er øya en fredet plett, men det kunne vært annerledes; Det ble heldigvis aldri noe tivoli på Hovedøya,

men planene var der. Industri, flyplass og boligbygging har vi også sluppet. Idag kan vi nyte øya som den grønne perlen den er, men det kreves mye jobbing for å verne og restaurere kulturminnene.

Antikvar Leidulv Mydland har i mange år hatt ansvaret for restaurering og konservering av klosterruinen og

brenner for Hovedøya og dens spennende kulturmiljø.

Siste videoer

Design er ikke bare unike møbler og stilige boliger. I utstillingen Lev vel på Norsk Design- og Arkitektursenter kan du se hvordan lure designløsninger også kan gjøre hverdagen din grønnere.
De løfter mye, tungt, og de er mange. Enorm vekst av kvinner i styrkeløft-idretten.
Morten Harket har konsert på sentrum scene. Enkelte fans har reist LANGT, etter å ha venta i TRETTI år på å oppleve idolet sitt live. Og medan DEI sto i kø i dag, hadde NRK ein ekstra liten vente-bonus.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Strekningen på rv. 4 mellom Sinsenkrysset og Bjerke en verneverdig firefelts vei. Det skaper problemer for ny trikketrasé til Tonsenhagen.
Christopher Nielsen stiller for første gang ut på Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden.
Folketeateret setter opp de tre musketerer.