Åsjordet T-banestasjon - Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK
Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Kolsåsbanen er reddet

Fylkesordføreren i Akershus vil rydde all tvil av veien. Kolsåsbanen skal gjenåpnes til Bekkestua i 2011, og til Kolsås i 2014.

- Det har vært mye diskusjon om Kolsåsbanens fremtid, og det er mange krefter som har informert på forskjellige hold, så for oss er det et poeng å avskjære den debatten, og si at Kolsåsbanen kommer, sier fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad fra Høyre.

Vil lånefinansiere

I stortingsmeldingen om Oslopakke 3 som ble lagt fram fredag, sår regjeringen tvil både om gjenåpningen av strekningen Jar - Bekkestua og fullføringen fra Bekkestua til Kolsås.

Utbedringen av den nå stengte Kolsåsbanen på bærumssiden skulle ha kostet 600 millioner kroner. I dag er en utbygging til såkalt metrostandard anslått til mellom 2,2 og 2,5 milliarder.

Styringsgruppa for Oslopakke 3 møttes mandag kveld og la en plan for hvordan framdriften skal sikres. Trinn 1 er å søke Stortinget om å få bruke 570 millioner kroner av bompengene på strekningen Jar - Bekkestua. Hvis Stortinget sier ja til dette i revidert nasjonalbudsjett, kan byggingen starte i høst og være ferdig i 2011.

Trinn 2 er om nødvendig å lånefinansiere den videre strekningen Bekkestua Kolsås og betale ned lånet med fremtidige bompengeinntekter, sier Nils Aage Jegstad.

- Når det gjelder strekningen Bekkestua- Kolsås så ser vi for oss at den kan bygges ut i en entreprise. Om nødvendig så vil vi søke og lånefinansiere den strekningen, hvis vi må gå utover de bompengeinntektene som allerede ligger der. Det som er viktig er å holde kontinuiteten og tempoet oppe, slik at når vi kommer til 2014 så skal vi kunne åpne siste del av strekningen, sier Jegstad.

- Ikke økonomisk lønnsomt

Det betyr at Kolsåsbanen er reddet.

- Ja, det er førsteprioritet så da er den reddet. For den skal finansieres av bompenger i utgangspunktet, sier Jegstad.

- Er det trafikkgrunnlag for å bruke over en milliard på forlengelsen mellom Bekkestua og Kolsås?

- Vi har erfaring med at der vi bygger ut kollektivtrafikken, så kommer det også vekst i boligbyggingen. Så vi kommer til å legge til rette for at det blir lønnsomt å ta trikken foran annen kollektivtransport ut til Kolsås. Men uansett så er jo ikke slike prosjekter lønnsomme økonomisk. Det er det nesten ingen skinnegående prosjekter som er, for de koster mye å anlegge. Men de er miljøvennlige, og de avlaster Oslo Sentrum for busser, sier Jegstad.

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.