Hans Olav Syversen (KrF) - Foto: Odd Naustdal /KrF /
Foto: Odd Naustdal /KrF

- Oslo skal bli tryggere

Blant annet gjennom skjenkepolitikken vil Hans Olav Syversen (KrF) gjøre Oslo til en tryggere by å bo i.

Trygghet i Oslo er den lokale saken han mener er viktigst.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Med mer ressurser til politiet, økt utdanningskapasitet og en ansvarlig skjenkepolitikk, sier Syversen.

Les også: Vil stenge kranene tidligere

Hans Olav Syversen er KrFs toppkandidat i Oslo til stortingsvalget.

- Rusomsorgen må få et løft

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Tilbudet er godt, men køene er for store. Innenfor rusomsorgen må man få et løft. Når flere tusen står i kø for behandling og institusjoner samtidig stenges, så er det uakseptabelt, sier han.

Syversen sier at menneskeverdet var viktigste årsak til at Kristelig Folkeparti ble hans parti.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Å arbeide mot et sorteringssamfunn der menneskeliv og menneskeverd graderes, sier han.

Når samarbeid med andre partier skal inngås mener han respekt og samarbeidsvilje er viktigst, men også at det politiske grunnsynet er noenlunde likt. Aller helst vil han jobbe sammen med Høyre og Venstre. Rødt er det partiet han ønsker minst samarbeid med.

- Må unngå gettoer

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Det kan være uheldig dersom utviklingen nærmer seg en getto, da blir det vanskelig med integrering. Vi må sørge for at ny bosetting av flyktninger ikke legges til områder der man allerede har tatt imot mange, sier Syversen.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Jeg støtter avtalen som nå ligger og ser gjerne at kollektivløsninger og miljøvennlige vei-utbygginger prioriteres, sier han.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Vi ønsker mer kvalitet i eksisterende timer og vil legge penger inn der. SFO bør ha en rimelig betaling, men like viktig er det at tilbudet blir kvalitativt godt for barna! Man kan også videreutvikle inntektsgraderte satser, sier han.

Les mer om Hans Olav Syversen:

Dette bygget vil ikkje KrF ha

- Staten må ta ansvar for T-banen

- Dårlig saksbehandling

– Senk lånerenta nå!

For mye Jesus i skolen?

Siste videoer

Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.
Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.
En ny måte å fange reker på, prøves nå ut i Oslofjorden. Det er MS Trygg, som selger reker på kaia Vollen i Asker, som utvikler en sorteringsrist i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Slik det er i dag, dør tonnevis med småreker i jakten på de store.