Den kvinnelige sjåføren ble i tingretten dømt til 30 dagers betinget fengsel for brudd på aktsomhetsparagrafen i veitrafikkloven, og kvinnen mistet førerkortet i 1,5.

Men tingretten frikjente kvinnen for uaktsom legemsbeskadigelse, skriver Budstikka.no. Og i dag opprettholdt lagmannsretten frifinnelsen.

Mirakeljenta Susanne Auke fra Røyken var 13 år da ulykken skjedde. Hun ble påkjørt av en lastebil da hun var i ferd med å krysse en vei i Slemmestad i juni 2009. Deretter ble hun sittende fast under en personbil og slept rundt tre kilometer. Hun ble påkjørt da hun syklet på vei hjem fra skolen.

Dommerne i lagmannsretten var torsdag enige om at kvinnen hadde ligget for tett på vogntoget foran, men mente at kvinnen ikke kunne klandres for brudd på straffeloven for uaktsom kjøring.