kart asfalt akershus - De røde og grønne strekene er der det skal asfalteres i sommer. - Foto: Statens Vegvesen /

De røde og grønne strekene er der det skal asfalteres i sommer.

Foto: Statens Vegvesen

E6 asfalteres i rushtida

Det kan bli trangt på E6 nordover i juni. Premien er nyasfaltert vei, 328 kilometer i Oslo og Akershus.

På de fleste veier med mye trafikk skal årets asfaltarbeid foregå om natta. Men på E6 skal det asfalteres døgnet rundt.

Når asfalteringen mellom Jessheim og Dal starter 2. mai skal den trafikken som vanligvis går på fire kjørefelt klare seg med to frem til 1. juli.

Fra 22.00 på søndager til tidlig morgen 05.30 på fredager skal arbeidet gå døgnet rundt.

– Helgetrafikken går tilnærmet normalt. Jeg kommer akkurat fra et møte med entrepenøren og vi venter å bli ferdig før 1. juli, byggeleder Kristin Torgersen.

– Dette har også å gjøre med kapasiteten til entrepenøren og at det er viktig å gøre unna asfalteringen for ikke å komme i konflikt med annet arbeide som skal gjøres på vegen i sommer, sier Torgersen.

Mer trafikk i juli

Det er ikke slik at det er mindre trafikk i juli. Trafikktellinger på E6 på Hovinmoen viser at det de siste 5 årene har vært litt mer trafikk i juli og august enn i juni. I mai er det noe mindre.

Frykter ulykke

Petter Ingholm Gustavsen i NRK Trafikk tror ikke køproblemene blir store såpass langt nord på E6.

– Det er nok ikke tilfeldig at helgetrafikken er holdt utenfor. Men i perioder med stor trafikk vil man jo merke dette. Og får du en bilstans kan det bli trøbbel, sier han.

– Ved en bilstans eller ulykke må vi verste fall stanse arbeidet, fjerne maskiner og legge trafikken gjennom arbeidsområdet. Eller vi blir nødt til å bruke fylkesveiene som omkjøringsrute, sier Torgersen hos Statens Vegvesen.

285 kilometer ny asfalt i Akershus

  • E6 i Ullensaker: Sørgående (begge felt) fra Dal til Jessheim nord
  • Rv 35 i Ullensaker: Alle fire felt de siste 2 km inn til Oslo lufthavn Gardermoen.
  • E6 i Vestby: To felt fra Follotunnelen til Vestby syd, ca. 3 km.
  • E6 i Ås: To felt fra Korsegården til Vassum, ca. 5 km.
  • E16 i Bærum: Bærumsvn-Vøyenenga og Nypefoss-Bråtan, i alt ca. 4 km.
  • Fv 165 Slemmestadveien i Asker: Hvalstrand-Vollen, ca. 6 km.

Asfalteres inn til Oslo Lufthavn

De to siste kilometerene inn til terminalen skal asfalteres på nattestid. Tidspunktet er ikke bestemt ennå, men det blir ikke i juni. Vi skal samkjøre tidspunktet med OSL slik at vi arbeider i de minst trafikkerte ukene.

Oslokart asfalt - Oversikt over asfaltarbeidet i sommer. - Foto: Statens vegvesen /

Oversikt over asfaltarbeidet i sommer.

Foto: Statens vegvesen

43 kilometer ny asfalt i Oslo

  • Riksveg 159 fra bygrensa til E6, og videre på E6 helt ned til Ring 3 (8,5 km).
  • Ring 3 fra Smestad til Økern (6,9 km).
  • Operatunnelen (gamle Festningstunnelen) begge retninger (3,5 km).

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.