30 bønder aksjonerer ved Bjølsen valsemølle - En traktor blokkerer utkjørselen ved Bjølsen Valsemølle slik at produsenten ikke får levert mel til butikker og bakeri. - Foto: Dang Trinh / NRK

En traktor blokkerer utkjørselen ved Bjølsen Valsemølle slik at produsenten ikke får levert mel til butikker og bakeri.

Foto: Dang Trinh / NRK

Bønder blokkerer Bjølsen mølle

Rundt 30 bønder hindrer utkjøring av mel fra Bjølsen Valsemølle i Oslo.

Odd Einar Hjortnæs - Leder i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnæs. - Foto: Hanne Eriksen / Norges Bondelag

Leder i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnæs.

Foto: Hanne Eriksen / Norges Bondelag

Tirsdag har bønder i hele landet har aksjonert fra klokka fem ved fire matmelanlegg.

Målet er å vise at det kan bli tomt for brød i butikker og bakeri.

– Vårt poeng er å markere at det er ingen selvfølge at det blir produsert mat i Norge. Det er helt nødvendig med gode inntektsrammer, og det er vi langt unna, sier leder i Akershus Bondelag, Odd Einar Hjortnæs til NRK.

Aksjonene kommer etter at det lørdag ettermiddag ble brudd i jordbruksforhandlingene, da avstandene mellom partene var for store.

Krevde 2,2 milliarder

Men et tilbud som i utgangspunktet lå på 13.000 mente bøndene allerede tidlig at de ikke ville komme i mål.

Tilbudet fra staten på 13.000 kroner per årsverk ville totalt utgjort et løft til bondestanden på 900.000 millioner. Bøndenes krav var på 2,2 milliarder.

NRK kjenner til at bøndene visste at statens makstilbud ville ligge på rundt 17.000 kroner, før de takket nei til å forhandle.

– Sosial dumping

To traktorer blokkerer utkjørselen fra mølla på Bjølsen i Oslo. Demonstranter i oransje vester fra Norges Bondelag holder vakt.

– Når andre grupper ligger an til å få 17 500 kroner i år, så er det å tilby oss 13 000 i utgangspunktet alt for lite, sier Hjortnæs.

Han mener det vil føre til at bøndene blir liggende enda lengre bak andre grupper.

– Vårt krav er at vi skal ha en anstendig lønn for å produsere mat til den norske befolkningen. Hvis ikke er dette sosial dumping.

Bøndene vil fortsette sin aksjon fram til 17. mai.

Video Bøndene aksjonerer - kan bli brødkrise - Foto: Nyhetsspiller /

Se tv-saken: Bøndene aksjonerer - kan bli brødkrise.

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.