Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

  • –Kommunen veit at vi ikke har noen rettigheter overfor en ny, privat eier, sier Blitz-ungdommen.  Windows media 3:02. Reporter Olav Juven
  • Blitz-huset, Østlandssendingen

Blitz-ungdommen frykter at de blir kastet ut når Oslo kommune selger Blitz-huset til private. Kommuneadvokaten slår fast at husleieloven, som hindrer at leietagere blir sagt opp uten grunn, ikke gjelder for Blitz-huset. Men ifølge byutviklingsbyråd Ann Kathrine Tornås har Blitz-miljøet ingen ting å frykte, fordi det vil stå i salgskontrakten at det må være en saklig grunn for en oppsigelse.

Myk linje

Også i dag kan Blitz-ungdommen kastes ut uten grunn med tre måneders varsel, og de kan hives ut på dagen ved rusmisbruk eller avtalebrudd på andre måter. Men det har ikke vært politisk vilje på Rådhuset til å sette hardt mot hardt. En privat eier skal etter planen overta Oslo kommunes forpliktelser over Blitz-miljøet.

Husleieloven

Da salgsplanene ble kjent, hevdet byrådet at de ville sikre ungdomshusets framtid ved å gjøre husleieloven gjeldende for avtalen mellom Blitz og en privat eier. Men det er det ikke anledning til, ifølge kommuneadvokaten.