Kråkstad skole - Rektor skal ha sendt ut brev til de foresatte om at det foregår sexsalg mellom elevene på skolen. - Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Rektor skal ha sendt ut brev til de foresatte om at det foregår sexsalg mellom elevene på skolen.

Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Ingen er anmeldt

Politiet i Follo har fortsatt ikke mottatt noen anmeldelse om det påståtte sexsalget blant elevene på Kråkstad skole i ski.

Det sier leder for forebyggende seksjon ved Follo politistasjon, John-Erik Veset.

– Så langt vet ikke vi så mye mer enn det som står i media. Men vi vil undersøke opplysningene nærmere med skolen, og forsøke å få mer opplysninger via skolens kilde som vi ikke kjenner til hvem er enda.

Les også: Les: Ble varslet

Kan det bare være rykter?

Det er veldig vanskelig å si, men fakta er at vi ikke har blitt kontaktet av noen av partene om det som skal ha skjedd. Derfor oppfordrer vi de som eventuelt er berørt om å ta kontakt med politiet, sånn at vi får undersøkt saken nærmere.

Foreldrene ble varslet

Torsdag fikk foreldrene brev fra skolen om at jenter på ungdomstrinnet kan ha solgt sex til gutter på skolen.

– "Skolen har fått melding fra en pålitelig kilde om at jenter på ungdomstrinnet selger sex til gutter i skoletida. Hvem det gjelder og i hvor stort omfang vet skolen lite om.

– Dette har vært drøftet med helsesøster, som igjen har tatt det opp i helsesøsterteamet i kommunen. Vi har bestemt at rektor og helsesøster skal gå rundt i klassene på ungdomstrinnet 7. mai og snakke om at vi har fått vite at dette foregår, at vi ser svært alvorlig på det, og at dette ikke må forekomme.", uttalte rektor på Kråkstad skole, Marit Rismyhr til Østlandets Blad, denne uken.

Mange foreldre er urolige etter at rektor ved skolen sendte ut brev om at det foregår sexsalg mellom elevene.

Hele brevet fra rektor ved Kråkstad skole:

"Til foreldre på ungdomstrinnet.

Skolen har fått melding fra en pålitelig kilde om at jenter på ungdomstrinnet selger sex til gutter i skoletida. Hvem det gjelder og i hvor stort omfang vet skolen lite om.

Dette har vært drøftet med helsesøster, som igjen har tatt det opp i helsesøsterteamet i kommunen. Vi har bestemt at rektor og helsesøster skal rundt i klassene på ungdomstrinnet 7. mai og snakke om at vi har fått vite at dette foregår, at vi ser svært alvorlig på det, og at dette ikke må forekomme.

Vi ber om at dere snakker med deres barn hjemme.

Hvis det kommer frem opplysninger skolen og eller helsesøster bør vite om, så håper jeg at dere tar kontakt.

Dere bes sende tilbake svarslipp så vi er sikre på at dere er informert.

Med hilsen

Marit Rismyhr, rektor."

Siste videoer

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia.
Danserne i Nasjonalballetten er vante til raske trinn med hopp og sprett, men DENNE gangen skal alt gjøres så sakte som mulig. Balletten "Last Touch First" er nemlig i "slow motion".
Bønder på Romerike frykter jordras som i verste fall kan ta liv. Gamle avløpsrør fra 70-tallet er i ferd med å kollapse, slik at jordene blir oversvømte. Sist helg førte kraftige regnbyger til at deler av et jorde i Sørum forsvant.

Flere nyheter

Se flere tv-saker

Det er blitt trendy å bygge miljøvennlig. Sjøvann til oppvarming og blomstereng på taket er noen av de grønne tiltakene i nye store bygg i Oslo og Akershus.
Stengte gater og gravearbeid i Oslo sentrum er et stort problem for politi, brann og ambulanse når de skal rykke ut på oppdrag.
Lokale bønder i Gjerdrum og Eidsvoll står bak arbeidene i Landart 2014.