Uheldig med villdyrpark

Ulv

Ulv

Rådmannen i Våler mener det vil være uheldig med villdyrpark i området mellom Sæbyvannet og Missingmyr.

Selv om rådmannen støtter planene om en park for ulv, bjørn og gaupe, mener han forslaget til lokalisering vil ramme et viktig viltområde. Villdyrparken er beregnet å koste 15 millioner kroner.