Selv om rådmannen støtter planene om en park for ulv, bjørn og gaupe, mener han forslaget til lokalisering vil ramme et viktig viltområde. Villdyrparken er beregnet å koste 15 millioner kroner.