SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mange reaksjoner på steindumping

    Om lag 50 personer og interessesammenslutninger har så langt kommet med uttalelser til fylkesmannen om dumping av stein i Moss havn i sommer. I den opprinnelige tillatelsen måtte havnen stoppe utfyllingen fra 15. mai og fram til 15. september av hensyn til friluftslivet. Fylkesmannen skal ta stilling til en eventuell dispensasjon etter at høringsfristen har løpt ut 10. juni.