Svenske kjøtthandlere fnyser av landbruksminister Lars Sponheims harrystempel på deres norske kunder. Jon Dalby, innehaver av Kjøtthallen, har sendt forespørsel til Sponheim om å være overdommer i en jury som skal kåre butikkens mest harry kunde.

Dalby sier til Dagsavisen at Sponheim tydligvis har bedre greie på harrybegrepet enn på norske matvarekunder.