SE OGSÅ:

Kommunestyret på Hvaler vedtok allerede i vår å få utredet mulighetene til å bruke bomstasjonen ved Stokken videre, etter at Hvalertunellen er nedbetalt om drøye to år.

Trenger penger til gang og sykkelsti

Leder i Trafikksikkerhetsutvalget på Hvaler, Knut Ramberg, mener det er stort behov for å trygge tilværelsen til de myke trafikkantene i kommunen.

- Generelt er jeg i mot bompenger, men når vi ikke får penger fra det offentlige er jeg villig til å være med på spleiselaget for å øke sikkerheten, sier Ramberg.

Stortinget avgjør

Det er opp til Stortinget å bestemme om bomstasjonen skal brukes til å finansiere gang og sykkelstier i framtida. Siden Stortinget i sin tid vedtok bompenger for å finansiere Hvalertunellen, må de også vedta om bruken kan utvides til trafikksikkerhetstiltak.

Legges ned når ny bomring kommer

Får kommunen det som den vil skal bommen ved Stokken få stå fram til en ny bom kommer opp ved den nye Kråkerøyforbindelsen nærmere 2009.