Skelettet etter en ulv ble funnet i Lur i Tanum, like over grensen. Foreløpige undersækelser viser at det er funnet sport etter hagl i skjelettet.

Naturhistoriska museet skal nå undersøke ulven, opplyser Sveriges Radio Vest.