SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Foreslår å flytte sengeplasser

    Sykehuset Østfold foreslår å flytte 12 døgnplasser fra det distriktspsykiatriske senteret på Edwin Ruuds hospital i Eidsberg til sykehuset på Kalnes i Sarpsborg. – Utviklingen innen psykisk helsevern går i retning av at flere pasienter behandles uten innleggelse, og dermed blir behovet for denne typen døgnplasser mindre, sier viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen på sykehusets nettside.