SE OGSÅ:
ALT OM:

Idd og Enningdalens Historielag byr i år på et militærhistorisk tablå under det tradisjonelle sensommerstevnet den 20.-21. august.

80 soldater fra militærhistoriske avdelinger i Sverige og Norge skal utkjempe "Slaget ved Prestebakke" på kirkebakken ved Prestebakke kirke i Halden.

Jens Bakke i Idd og Enningdalens Historielag byr i år bl.a. på et militærhistorisk tablå under det tradisjonelle sensommerstevnet. Foto: Rainer Prang, NRK.

Jens Bakke i Idd og Enningdalens Historielag byr i år bl.a. på et militærhistorisk tablå under det tradisjonelle sensommerstevnet. Foto: Rainer Prang, NRK.

- Slaget mellom norske og svenske styrker fant sted den 10. juni i 1808. Dette var under Napoleonskrigene, og det var soldater fra Fredriksten festning som slo til mot Prestebakke kirke, der de svenske styrkene hadde slått leir, forteller Jens Bakke i historielaget.

Blodbad på kirkebakken

De norske soldatene kom fra Fredriksten festning. Nordmennene tok seg i ly av mørket frem til Prestebakke. Der slo de til mot svenskene i grålysningen.

Under slaget falt det et sted mellom 60 og 70 mann på kirkebakken. Dette er det mest blodige slaget på norsk jord under Napoleonskrigene.

- Svenskene led et sviende nederlag, og i følge skildringer fra kampplassen var det et fryktelig blodbad, forteller Bakke.

500 svenske soldater ble tatt til fange i trefningen.

Napoléon Bonaparte (født 15. august 1769 - død 5. mai 1821 på St. Helena) var Frankrikes keiser under navnet Napoléon I fra den 18. mai 1804 til den 6. april 1814.

Napoléon Bonaparte (født 15. august 1769 - død 5. mai 1821 på St. Helena) var Frankrikes keiser under navnet Napoléon I fra den 18. mai 1804 til den 6. april 1814.

Napoleonskrigene

Napoleonskrigene er betegnelsen på de konflikter som utspant seg fra 1800 til 1815 i kjølvannet av den franske revolusjon.

Tidsperioden ble fremfor alt preget av kampen mellom Napoleon Bonapartes Frankrike på den ene siden og Storbritannia, de tyske statene og Russland på den andre.

I denne striden stod Danmark/Norge på franskmennenes side, mens svenskene støttet Storbritannia.

Krutrøyk,lik og musikk

Det er Helge Warberg som er initiativtaker til det militærhistoriske tablået.

- Warberg er hovedmannen bak Fredriksten Artillericompagni, og også mannen bak "Det Iddske Compagni", som lever i sameksistens med Arillericompagniet, forteller Bakke.

Den som skal være fortelleren på kirkebakken, og gi publikum bakgrunn for kamphandlingene og hvordan slaget skjedde, er pensjonert oberstløytnant og tidligere ansatt ved forsvarsmuseet, Tore Kielland Gransæther.

- Fortelleren har lovet at han kommer til hest. Foruten ham blir det kruttrøyk, kamp, gråt og musikk, forteller Bakke.

Tilskuerne får plass på benker ved kirkebakken, og kan bivåne soldater, gråtende soldatkoner og høre musikk fremført på tidsriktige instrumenter.

"Det Iddske Compagni" deltar sammen med flere ti-talls soldater i Idd og Enningdalen Historielags årlige sensommerstevne, der "Slaget ved Prestebakke" utkjempes ved den vakre kirken. Foto: Warberg

"Det Iddske Compagni" deltar sammen med flere ti-talls soldater i Idd og Enningdalen Historielags årlige sensommerstevne, der "Slaget ved Prestebakke" utkjempes ved den vakre kirken. Foto: Warberg

Gudstjeneste anno 1808

- Soldatene fra Sverige og Norge slår leir på kirkebakken fredag, men selve slaget står kl. 1200 søndag, sier Bakke.

I løpet av lørdagen kan besøkende komme inn i teltleiren og se hvordan man tilberedte mat, støpte kuler og håndterte våpen på denne tiden, da slaget fant sted.

Det militærhistoriske tablået presenteres i løpet av en time, og kl. 1300 søndag er det gudstjeneste anno 1808.

- Det er kapellan Svein Slettevold, som skal stå for gudstjenesten. Den blir ispedd innslag fra Sverige og Norge.

I 1808 hadde man ikke orgel i Prestebakke kirke (bygget i laftet tømmer i 1793), så det er kirkesangere, som skal fremføre musikken under gudstjenesten, sier Bakke.

Landhandlerimuseum og gammel bakerovn

Idd og Enningdalen Historielags sensommerstevne byr i år også på en 1905-utstilling laget av elever ved Iddevang skole i Halden.

Både Iddevang-elevene, og elever ved Prestebakke skole, skal fremføre musikk og sang under arrangementsdagene.

- Vi åpner vårt landhandlerimuseum for publikum lørdag og søndag, og nytt av året er at vi har fått bygget en gammeldags bakerovn i forpakterboligen på Gamle Prestebakke, der det bakes brød under dagene, sier Bakke.

- Både historielagets egne medlemmer, svenske og norske husflidskunstnere og håndverkere presenterer seg, og som seg hør og bør blir det rømmegrøt og trekkspillmusikk under sensommerstevne, sier Jens Bakke.

Lenker