Kreditorutvalget som skal hjelpe Fredrikstad Fotballklubb ut av det økonomiske uføret, avviser at de har gitt trener Tom Nordlie og det sportslige apparatet taleforbud.

Kreditorutvalget, som jobber med å refinansiere FFK Sport AS, har registrert meldinger om at utvalget har gitt munnkurv til trener Tom Nordlie og det sportslige apparat.

Dette medfører ikke riktighet, skriver leder av kreditorutvalget og advokat Bjørn Harald Borg i en pressemelding gjengitt av lokalavisen f-b.no.

Mandag ville verken trenere, sportslig ledelse eller spillere uttale seg om situasjonen i Østfold-klubben.

«Det korrekte er at utvalget og styret i FFK Sport AS er enig om at uttalelser vedrørende den økonomiske situasjon skal gis av utvalgets leder. Dette gjøres fordi man ønsker å koordinere det arbeidet som nå gjøres for å sikre FFK en fortsatt drift. Utvalget tar sikte på at resultatet av dette arbeidet skal framlegges så fort som mulig, forhåpentligvis i løpet av to-tre uker», heter det videre i pressemeldingen.

(NTB)