– Det har vært mye snakk om det og jeg tror det kan være en bra konklusjon å komme med, sier Jaran Berg.

Agnar Aspaas og Terje Tørrissen konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) ikke var psykotisk da han drepte 77 mennesker 22. juli i fjor. De mener også det er høy risiko for nye voldelige handlinger.

– Nå blir han dømt på en mer riktig måte vil jeg påstå, sier Berg.

LES OGSÅ:

Tror retten ser på den siste konklusjonen

Rapportens konklusjon er den motsatte av konklusjonen i den første sakkyndigrapporten som fastslo at Breivik lider av paranoid schizofreni og av den grunn er utilregnelig.

Jaran Berg tror den nye konklusjonen er den som blir vektlagt under rettssaken.

– Ja, jeg tror det, men det er opp til dommerne å mene det når saken kommer opp.

Han får støtte fra Solveig Sævarang i støttegruppen for 22. juli i Østfold.

– Det er veldig bra at han er tilregnelig, sier hun til NRK.no.

– Hvorfor er det bra?

– Da blir han sittende inne. Da får han ikke noen mild straff, sier hun.

– Det er et nytt bevis i saken

Ina Strømstad, dommer ved Oslo tingrett, sier retten forholder seg uavhengig til de to ulike konklusjonene.

– Dette er et nytt bevis i saken som dommeren forholder seg til i rettssalen. Så settes det en dom ut ifra det som kommer frem under hovedforhandlingene.

– Når saken begynner, vil allmennheten få et grundig innblikk i hvordan de to har kommet frem til denne konklusjonen når de skal vitne i retten, sier Strømstad.

Hun understreker at denne rapporten ikke et offentlig dokument nå før hovedforhandlingene begynner.

LES OGSÅ:

Vil kjempe for å få Breivik dømt som tilregnelig

Etter at de rettsoppnevnte sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, avleverte sin rapport i dag, dro forsvarerne opp til Ila fengsel for å fortelle Anders Behring Breivik at de nye psykiaterne mener han er strafferettslig tilregnelig.

– Jeg tror han vil bli lettet, sa forsvarer Vibeke Hein Bæra på vei inn i fengselet.

Terroristen selv ønsker å bli vurdert som tilregnelig, og hans forsvarerteam har derfor endret taktikk underveis fra å skulle overbevise retten om at han er syk; til å overbevise dommerne om at han var tilregnelig da han utførte terrorangrepene.