Fakta

LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hjelp | Mer lyd og video

ALT OM:

  •  -Skyt ulven nå  Hør leder i Østfold Bondelag, Saxe Frøshaug
  • Ulv (NRK Østfold)

Det krever Østfold Bondelag og Østfold Sau- og geitavlslag. Bak dette kravet står også 16 av fylkets 18 ordførere.

Organisasjonene har sendt søknad om fellingstillatelse til Direktoratet for naturforvaltning. Bakgrunnen for søknaden er at 42 sauer er drept av ulven i høst.

Leder i Østfold Bondelag, Saxe Frøshaug, sier at ulven har lært seg å hoppe over eller krype under de oppsatte gjerdene som skal beskytte sauene mot rovdyr.