Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Kringkastingsrådet 2014

Kringkastingsrådet 2014 - 2017: Fra venstre: Erlend Grimstad, Steinar Pedersen, May-Helen Molvær Grimstad, Frank Rossavik, Afshan Rafiq, Sigvald Oppebøen Hansen, Per Edgar Kokkvold (leder), Marvin Wiseth, Hannah Wozene Kvam (varamedlem), Finn Egil Holm, Line Gaare Paulsen(varamedlem), Kjersti Thorbjørnsrud (nestleder), Elin Ørjasæter og Thor Gjermund Eriksen (kringkastingssjef). Medlemmene Mette Gundersen, Hallvard Moe og Beate Bø Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Hva gjør Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund

Per Edgar Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Klagebehandling

Klager fra publikum blir behandlet så raskt som mulig etter en fastlagt prosedyre.

Programmet eller nettsaken det er klaget på, blir avspilt (radio og fjernsynssaker) eller presentert (nett) for rådsmedlemmene under møtet.

Ofte inviteres både eksterne innledere og den berørte redaksjon eller avdeling i NRK for å belyse den enkelte sak.

Deretter drøftes klagen i samlet forum av rådet.

Rådets leder formulerer et forslag til konklusjon på grunnlag av det som blir sagt under drøftingen. Dette kan resultere i en skriftlig uttalelse fra Kringkastingsrådet med en vurdering av NRKs opptreden.

Det blir siden utformet et svarbrev til klageren med redegjørelse for Kringkastingsrådets klagebehandling og konklusjon.

Din klage: Slik klager du til Kringkastingsrådet

Møter i 2015: 22/1, 5/3, 23/4, 4/6, 27/8, 15/10 og 26/11.

Kringkastingsrådet (2014 - 2017):

 • Leder: Per Edgar Kokkvold, Drøbak
 • Vara: Rune Hetland, Vikebygd
 • Nestleder: Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo
 • Vara: Mona Solbakk, Birtavarre

Medlemmer:

 • Vebjørn Selbekk, Bergen
 • Beate Bø Nilsen, Sortland
 • Torgeir Uberg Nærland, Bergen
 • Elin Ørjasæter, Oslo
 • Sigvald Hansen, Nissedal
 • Mette Gundersen, Kristiansand
 • Afshan Rafiq, Oslo
 • Marvin Wiseth, Trondheim
 • Finn Egil Holm, Sande i Vestfold
 • May-Helen Molvær Grimstad, Ålesund
 • Torvild Sveen , Gjøvik

Varamedlemmer:

 • For Selbekk: Henning Warloe, Bergen
 • For Nilsen: Bushra Ishaq, Oslo
 • For Nærland: Ola By Rise, Trondheim
 • For Ørjaseter: Randi Wenche Haugen, Trondheim
 • For Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • For Gundersen: Inger Løite, Sundebru
 • For Rafiq: Elizabeth Skogrand, Røyken
 • For Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • For Holm: Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo
 • For Molvær Grimstad: Thor Bjarne Bore, Stavanger
 • For Sveen: Line Gaare Paulsen, Oslo


Dessuten er lederen for Samisk programråd også medlem av k-rådet, med nestlederen i Samisk programråd som personlig varamedlem.

Leder av Samisk programråd er for tiden Katri Sarak Somby.

Hvordan oppnevnes Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådets sekretariat holder til på Marienlyst i Oslo. Erik Berg-Hansen er rådssekretær.

Telefon: 23 04 66 44.
Mobil: 916 08 425.

E-post: Erik Berg-Hansen


Postadresse:
Kringkastingsrådet
NRK
0340 OSLO

Møte i Kringkastingsrådet i 2014

Fra møte i Kringkastingsrådet hvor NRKs Midtøsten-dekning er tema. Rådets leder Per Edgar Kokkvold (rød skjorte i midten), fører ordet. Til venstre NRK-direktør Per Arne Kalbakk og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, videre til høyre rådets sekretær Erik Berg-Hansen, NRKs utenrikssjef Knut Magnus Berge og NRK-journalist Sidsel Wold.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

---

Distriktsprogramrådet

I tillegg til et riksdekkende råd fastsetter kringkastingsloven at det også skal være lokale råd som følger NRK.

Derfor har alle NRKs distriktskontorer egne distriktsprogramråd som følger med på tilbudet NRK tilbyr lokalt.

Medlemmene av distriktsprogramrådetskal oppnevnes av fylkestinget for 4 år om gangen.

Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.

Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.

Henvend deg til ditt distriktskontoret for å få vite hvordan du kommer i kontakt med programrådet.

Les mer: Nytt liv i distriktsprogramrådene

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Rogaland

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sogn og Fjordane

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Nordland

Les mer: Håndbok for distriktsprogramrådene

NRKs distriktsprogramråd i Finnmark 2015

NRKs distriktsprogramråd i Finnmark: Lena Norum Bergeng (Sør-Varanger) t v, Jarle Andreassen (Nesseby), Eva Johansen (Porsanger) og Otto Strand (Vadsø). Bente Haug (Alta) er også med i rådet.

Foto: Marte Lindi / NRK

Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametinget som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Katri Sarak Somby er leder av Samisk programråd og Steinar Pedersen er nestleder.

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no

Les mer: Sámi prográmmaráđđi/Samisk programråd

Samisk programråd

Samisk programråd : May Jønsson Botnvik t v, Vidar Andersen, Katri Somby (leder), Klemet Erland Hætta og Steinar Pedersen (nestleder).

Foto: Johan Ailo Kalstad / NRK

---