Kringkastingsrådet 2014 - Kringkastingsrådet 2014 - 2017: Fra venstre: Erlend Grimstad, Steinar Pedersen, May-Helen Molvær Grimstad, Frank Rossavik, Afshan Rafiq, Sigvald Oppebøen Hansen, Per Edgar Kokkvold (leder), Marvin Wiseth, Hannah Wozene Kvam (varamedlem), Finn Egil Holm, Line Gaare Paulsen(varamedlem), Kjersti Thorbjørnsrud (nestleder), Elin Ørjasæter og Thor Gjermund Eriksen (kringkastingssjef).
Medlemmene Mette Gundersen, Hallvard Moe og Beate Bø Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt. - Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Kringkastingsrådet 2014 - 2017: Fra venstre: Erlend Grimstad, Steinar Pedersen, May-Helen Molvær Grimstad, Frank Rossavik, Afshan Rafiq, Sigvald Oppebøen Hansen, Per Edgar Kokkvold (leder), Marvin Wiseth, Hannah Wozene Kvam (varamedlem), Finn Egil Holm, Line Gaare Paulsen(varamedlem), Kjersti Thorbjørnsrud (nestleder), Elin Ørjasæter og Thor Gjermund Eriksen (kringkastingssjef). Medlemmene Mette Gundersen, Hallvard Moe og Beate Bø Nilsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet drøfter og uttaler seg om NRKs innholdsproduksjon og tilbud.

Referat fra kringkastingsrådet: Onsdag 11 juni 2014

Opptak fra kringkastingsrådet: Hør møtet onsdag 11 juni 2014

Les også: Kritiske til Ole Paus-innslag

K-rådet 110614: NRK som konfliktarena

K-råds-arkiv:

Se igjen møtene: Kringkastingsrådet i NRKs mediespiller

Opptak, referater m m - se samleside: Alt om Kringkastingsrådet

Dette er Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet (2014 - 2017):

 • Leder: Per Edgar Kokkvold, Drøbak
 • Vara: Rune Hetland, Vikebygd
 • Nestleder: Kjersti Thorbjørnrud, Oslo
 • Vara: Mona Solbakk, Birtavarre

Medlemmer:

 • Frank Rossavik, Bergen
 • Beate Bø Nilsen, Sortland
 • Hallvard Moe, Bergen
 • Elin Ørjasæter, Oslo
 • Sigvald Hansen, Nissedal
 • Mette Gundersen, Kristiansand
 • Afshan Rafiq, Oslo
 • Marvin Wiseth, Trondheim
 • Finn Egil Holm, Sande i Vestfold
 • May-Helen Molvær Grimstad, Ålesund
 • Erlend Grimstad, Skedsmo

Varamedlemmer:

 • For Rossavik: Henning Warloe, Bergen
 • For Nilsen: Hannah Wozene Kvam, Oslo
 • For Moe: Ola By Rise, Trondheim
 • For Ørjaseter: Randi Wenche Haugen, Trondheim
 • For Hansen: Espen Granberg Johnsen, Lillehammer
 • For Gundersen: Inger Løite, Sundebru
 • For Rafiq: Elizabeth Skogrand, Røyken
 • For Wiseth: Jens Johan Hjorth, Tromsø
 • For Holm: Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo
 • For Molvær Grimstad: Thor Bjarne Bore, Stavanger
 • For Grimstad: Line Gaare Paulsen, Oslo


Dessuten er lederen for Samisk programråd også medlem av k-rådet, med nestlederen i Samisk programråd som personlig varamedlem.

Leder av Samisk programråd er for tiden Steinar Pedersen, Tana, varamedlem: Ann Jorid Henriksen, Varangerbotn.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund - Per Edgar Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet. - Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Per Edgar Kokkvold er leder av Kringkastingsrådet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Hva gjør Kringkastingsrådet

Rådet uttaler seg i de programsaker som kringkastingssjefen forelegger for det, eller som rådet finner grunn til å ta opp etter initiativ fra et medlem eller fra lyttere og seere.

NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

Klagebehandling

Klager fra lyttere, seere og brukere av NRKs tilbud på radio, fjernsyn eller nett, blir behandlet så raskt som mulig etter en fastlagt prosedyre. Programmet eller nettsaken det er klaget på, blir avspilt (radio og fjernsynssaker) eller presentert (nett) for rådsmedlemmene under møtet.

Deretter drøftes klagen i samlet forum. Rådets leder formulerer et forslag til konklusjon på grunnlag av det som blir sagt under drøftingen. Det blir siden utformet et svarbrev til klageren med redegjørelse for Kringkastingsrådets klagebehandling og konklusjon.

---

Tidligere Kringkastingsråd: Se igjen møtene

Alle referat: Kringkastingsrådet tilbake til 2003

---

Hvem sitter i Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådet består av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer. Stortinget oppnevner åtte medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen oppnevner seks medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

---

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Kringkastingsrådets sekretariat holder til på Marienlyst i Oslo. Erik Berg-Hansen er rådssekretær.

Telefon: 23 04 66 44.
Mobil: 916 08 425.

E-post: Erik Berg-Hansen

Postadresse:
Kringkastingsrådet
NRK
0340 OSLO

---

Distriktsprogramrådet

Ledere for NRKs distriktsprogramråd. - Ser NRK i kortene: Ledere for NRKs distriktsprogramråd. F v Mari Gjestvang, Hedmark og Oppland, Mona Røsvik Strømme, Hordaland, Kristina Torbergsen, Troms og Finmark, Terese Anita Holmen, Rogaland, Elisabeth Kjølsrød, Sørlandet og Karianne O.Tung, Trøndelag. - Foto: Nina Didriksen / NRK

Ser NRK i kortene: Ledere for NRKs distriktsprogramråd. F v Mari Gjestvang, Hedmark og Oppland, Mona Røsvik Strømme, Hordaland, Kristina Torbergsen, Troms og Finmark, Terese Anita Holmen, Rogaland, Elisabeth Kjølsrød, Sørlandet og Karianne O.Tung, Trøndelag.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Kringkastingsloven fastsetter at det skal være et folkevalgt råd for hvert distriktskontor. Rådet oppnevnes av fylkestinget for 4 år om gangen.

Distriktsprogramrådet skal uttale seg om hovedlinjene i programvirksomheten til distriktskontoret og om de programsaker som legges fram av NRK. Rådet skal være et bindeledd mellom NRK og lyttere og seere.

Dersom du er misfornøyd eller glad for saker og program som er laget ved det lokale NRK-kontoret kan du ta det opp gjennom distriktsprogramrådet.

Henvend deg til distriktskontoret for å få vite hvordan du kommer i kontakt med distriktsprogramrådet i ditt område.

Les mer: Nytt liv i distriktsprogramrådene

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Rogaland

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sogn og Fjordane

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Sørlandet

Les mer: Distriktsprogramrådet for NRK Nordland

Les mer: Håndbok for distriktsprogramrådene

Distriktsprogramrådet - Fra venstre Alexander Etsy Jensen (FrP), Line Vennesland (Ap), Thor Messel (Dem), Dan Marius Svendsen (Ap) og leder Elizabeth Sveen Kjølsrud (KrF) som utgjør distriktsprogramrådet ved NRK Sørlandet sitt TV-studio. De vil gjerne høre sørlendingenes mening om NRK. - Foto: Asbjorn Odd Berge / NRK

Fra venstre Alexander Etsy Jensen (FrP), Line Vennesland (Ap), Thor Messel (Dem), Dan Marius Svendsen (Ap) og leder Elizabeth Sveen Kjølsrud (KrF) som utgjør distriktsprogramrådet ved NRK Sørlandet sitt TV-studio. De vil gjerne høre sørlendingenes mening om NRK.

Foto: Asbjorn Odd Berge / NRK

Samisk programråd

Et eget Samisk programråd uttaler seg om NRKs samiske programtilbud. Lederen for Samisk programråd er fast medlem i Kringkastingsrådet.

Det er Sametinget som oppnevner medlemmene av det samiske programrådet.

Samisk programråd 2010-2013 - De utgjør samisk programråd: F v Svein Ole Granefjell, Solveig Tangeraas,
Jan Idar Somby, Ann Jorid Henriksen og Steinar Pedersen (leder).

De utgjør samisk programråd: F v Svein Ole Granefjell, Solveig Tangeraas, Jan Idar Somby, Ann Jorid Henriksen og Steinar Pedersen (leder).

Samisk programråd kan kontaktes via NRK Sápmi i Kárášjohka/ Karasjok. Postadresse: NRK Sápmi, Mari Boine geaidnu 12, 9730 Kárášjohka/ Karasjok.Telefon: 78 46 92 00. E-post: sapmi@nrk.no

Les mer: Sámi prográmmaráđđi/Samisk programråd

---