18.12.2014

Børsdirektøren vil ha norsk oljebør

VIL HANDLE RÅVARER: Børsdirektør Sven Arild Andersen mener en norsk råvare- og energibørs har forutsetninger for å lykkes. Foto: Scanpix.VIL HANDLE RÅVARER: Børsdirektør Sven Arild Andersen mener en norsk råvare- og energibørs har forutsetninger for å lykkes. Foto: Scanpix.

Børsdirektør Sven Arild Andersen er lei av at norsk olje må handles i London, og vil ha en råvare- og energibørs i Norge.

Børsdirektøren mener Norge har alle forutsetninger for å bygge opp en norsk eller nordisk energibørs.

- Denne vil i så fall være i konkurranse med børsen i London. Hvorfor ikke sette oss ambisjonen om at vi skal utkonkurrere den britiske petroleumsbørsen, sier Sven Arild Andersen.

- Her kunne man handle råolje, gasskontrakter og etablere derivater for disse produktene.

- I tillegg må vi få opp en større finansiell industri rundt dette, som i andre stormarkeder er viktig og sysselsetter mange mennesker. Og som er viktig for kompetansen man trenger, utover selve utvinningen av olje og gass, sier Andersen.

I euro

Andersen mener at den norske olje da må handles i euro, som kan være gunstig for internasjonale kunder.

- Vi har gjort markedsundersøkelser, og både Russland, som er en stor oljeeksportør, og Midt Østen-landene har store deler av sin økonomi i euro. De vil kunne se på en slik børs som et tilskudd til å balansere sin økonomi på en bedre måte enn i dag, hvor deres produkter utelukkende handler i dollar, sier Andersen.

Børsdirektøren fremholder den nordiske kraftbørsen Nordpool som et eksempel på hvordan en vellykket børs bygges opp. Og han mener denne bør inkluderes i en norsk eller nordisk energibørs.

- Vi har i dag den ledende kraftbørsen i Europa. Den er stor, velrespektert og effektiv. Nordpool vil være naturlig å tenke seg som viktig i etableringen av en olje- og energibørs, sier Andersen.

Planene har vært diskutert over år, men har aldri kommet forbi snakkestadiet.

- Vi må få med store norske aktører som Statoil og Hydro, og selv om interessen har vært tilstede har ingen tatt det videre med stor entusiasme.

- Nå snakkes det om en fiskebørs i Norge, og det skulle bare mangle om vi ikke da er i stand til å bygge en energibørs, som ville være langt langt større og som vi har større kompetanse for å få i gang.

Siste innenriks

Siste utenriksNRK Butikken