20.12.2014

La fram språkstrategi

Språkrådets utvalg er ikke redde for norsk. Men nynorsken er de litt bekymret for.

Av Marit Kolstadbråten

Språkrådets leder Sylfest Lomheim - kalte det en merkedag - da rapporten ble lagt fram idag.

Utvalget var oppnevnt av språkrådet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet, og skulle legge fram en strategi for en nasjonal språkpolitikk.

Ikke farlig

Og selv om det finnes trusler mot det norske språket, ble det slått fast at norsk språk ikke står i fare for å dø ut.

Men utvalget mener altså at den største trusselen mot det norske språket er at engelsk erstatter norsk på stadig flere områder innen høyere utdanning, forskning og i næringslivet.

Publisering av forskningsresultater skjer for eksempel i økende grad på engelsk, faguttrykk er på engelsk og næringslivet bruker i stor grad engelsk. Denne utviklingen vil leder av utredningen, professor Gjert Kristoffersen gjøre noe med.

- Det må inn i lovverket at morsmålet er viktig, og at morsmålet må brukes i undervisningen, sier han.

Tiltak for nynorsk

Utvalget foreslår flere tiltak for å styrke det norske språket, også når det gjelder nynorsk, som de faktisk er bekymret for.

De foreslår blant annet at journalister må ha rett til å skrive på nynorsk, selv om avisas hovedspråk er bokmål.I tillegg vil utvalget at det fortsatt skal være obligatorisk sidemål i den videregående skolen.

Samtidig etterlyser utvalget også en helhetlig språkpolitikk, og en stortingsmelding om dette

Kulturnytt, NRK P2, 27. oktober 2005

Lyd og video