20.12.2014

- Hamsun ikke psykisk syk

Knut HamsunKnut Hamsun

Psykiater Terje Øiesvold ved Salten psykiatriske senter mener Knut Hamsun ikke hadde svekkede sjelsevner. Hamsun burde vært stilt for retten for sin nazi-sympati under krigen.

Knut Hamsun fikk etter 2. verdenskrig diagnosen varige svekkede sjelsevner i forbindelse med rettsaken som var rettet mot han. Dette var noe Hamsun var svært uenig i. Han ville stå for retten og få sin straff for sin sympati for tyskerne under krigen.

Feil diagnose

I forbindelse med markeringen av 100-årsjubilet for Nordland psykiatriske sykehus, kommer avdelingsoverlege Terje Øiesvold med et nytt innspill i denne debatten. Han er helt uenig i den rettspsykiatriske diagnosen som ble gitt av psykiater Gabriel Langfeldt i 1946.

- Diagnosen Hamsun fikk er feil, og han burde vært stilt for retten, sier Øiesvold.

- Psykiatrien misbrukt

Øiesvold mener forfatteren aldri burde vært observert av en psykiater.

- Det er galt å bruke psykiatrien for å løse et politisk eller moralsk dilemma. Det har man gjort her, sier Øiesvold, som mener dette er et misbruk av psykiatrien.

Avgjørende

Diagnosen Hamsun fikk ble avgjørende for at Riksadvokaten henla saken mot Hamsun etter krigen. Og diagnosen har blitt stående for ettertiden. Den blir sett på som et slags kompromiss overfor Hamsun, som selv altså ville bli stilt for retten og få sin straff.

Underlig lys

I 1947 mottok Knut Hamsun endelig sin dom. I en rettsak i Grimstad ble han idømt en bot som var så stor at han i realiteten var ruinert for alltid. Da Hamsun i 1949, 90 år gammel, skrev sin siste bok "På gjengrodde stier", som var hans personlige oppfatning av rettsaken, ble diagnosen varige svekkede sjelsevner satt i et underlig lys.

Lyd og video