21.12.2014

USA vil ikke godta klimafond

Sør Afrika kullkraftverk (Foto: Denis Farrell/Ap)

Kullkraftverk i Sør-Afrika står for store deler av strømproduksjonen i sørlige Afrika.

Foto: Denis Farrell/Ap

USA setter foten ned for et nytt fond som skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Striden legger en ny demper på allerede svært lave forventninger til klimatoppmøtet i Durban.

Amerikanske tjenestemenn sier USA ikke vil godta at Det grønne klimafondet blir en realitet, ifølge næringslivsavisa Financial Times.

Verdenssamfunnet har allerede vedtatt at klimafondet skal opprettes, og målet har vært å få fondet i drift etter klimatoppmøtet i Durban i Sør-Afrika, men nå sier amerikanske tjenestemenn ifølge Financial Times at USA ikke vil godta dette.

Heller ikke Saudi-Arabia har villet gi fondet grønt lys, ifølge kildene.

Det grønne fondet har hittil vært et av svært få tiltak som det har vært håp om å oppnå enighet om i klimaforhandlingene

Uenighet om utformingen

I forhandlingene om fondet har USA sagt at det fortsatt er for uklart hvordan privat sektor skal trekkes inn og hvilke land som skal bidra.

Todd Stern (Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Todd Stern leder USAs delegasjon i de internasjonale klimaforhandlingene.

Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Todd Stern, som leder USAs delegasjon i de internasjonale klimaforhandlingene, sier at amerikanerne er sterke tilhengere av Det grønne klimafondet, men at de mener det må utformes på en annen måte.

Saudi-Arabia krever på sin side økonomisk kompensasjon for de tap som oljeproduserende land vil kunne bli påført som følge av internasjonale klimatiltak.
Chris Huhne, statssekretær med ansvar for klimapolitikk i Storbritannia, avviser USAs og Saudi-Arabias motstand som «forhandlingstaktikk».

Likevel frykter kilder nær forhandlingene ifølge Financial Times at striden om klimafondet kan få klimatoppmøtet i Durban til å spore av.

LES: U-land får lite fornybar-penger

LES: Solheim skal finne klima-kompromiss

Forhandlinger i stampe

Klimakonferansen, som mer presist er det 17. partsmøtet i FNs rammekonvensjon om klimaendring (UNFCCC), starter mandag og varer til den 9. desember.

I klimaforhandlingene er det overordnede målet å få på plass en juridisk bindende avtale for perioden etter Kyotoprotokollens utløp i 2012. Det har hittil ikke vært mulig å få på plass en slik avtale, først og fremst fordi verken USA eller Kina vil forplikte seg til et tak på de nasjonale utslippene av klimagasser.

EU åpner nå for å godta en forlengelse av Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode, men vil først ha løfter fra andre land med store utslipp om at disse vil forplikte seg til utslippskutt på et senere tidspunkt.

Ifølge EUs klimakommissær Connie Hedegaard må også utviklingsland ta ansvar i klimapolitikken, selv om rike land fortsatt må påta seg den største byrden.

– Vi kan ikke fortsette med et system hvor utslippene vokser i vekstøkonomier og utviklingsland uten at disse trenger å gjøre noe, sier hun.

(NTB)