20.12.2014

Foreslår ni regioner

Sju regioner skal erstatte dagens 19 fylker, mener professor Tor Selstad, som har utarbeidet forslaget på oppdrag fra Komunenens Sentralforbund.

Professor Tor Selstad ved Høgskolen i Lillehammer har utarbeidet forslaget på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund.

(Grafikk: NRK)(Grafikk: NRK)

Noe av det som det trolig blir mest diskusjon om, er forslaget til inndeling på Veslandet og i Buskerud- og hovedstadsområdet.

- Først og fremst vil jeg si at vi trenger større og sterkere regioner for regionale utviklings-oppgaver, for å utvikle næringslivet, verdiskapingen og skape jobber. Altså alle de oppgavene kommunene ikke lenger klarer å ta lenger fordi de er så neddynget i tjeneste-ytingsoppgaver, sier professor Selstad til NRK.

Tre forvaltningsnivåer

Professor Selstad mener det er viktig å opprettholde tre forvaltningsnivåer, med kommune, region og stat.

Forslaget skal nå ut på høring i Kommunenes Sentralforbund. KS-leder Halvdan Skard mener det er viktig å opprettholde tre forvaltningsnivåer, og at det nå er nødvendig med en debatt om fylkeskommunens skjebne.

- Det er fylkespolitikerne selv som sier at dagens fylkesinndeling er foreldet, og at det er behov for å se ut over dagens fylkesgrenser og se landsdeler og regioner i en noe større sammenheng. Vi tror egentlig at debatten er overmoden, sier KS-lederen til NRK.

Det er høringsuttalelsene fra KS-medlemmene som skal danne grunnlaget for KS sin konklusjon.

Forslag til ny regionalinndeling:
Nord-Norge:Finnmark, Troms og Nordland minus Bindal kommune.
Trøndelag:Trøndelagsfylkene pluss Bindal, og Nordmøre inkludert Kristiansund og Sunndalsøra.
Vestlandet:Sunnmøre, Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.
Sørlandet:Aust-Agder og Vest-Agder.
Østviken:Oslo, Akershus, Østfold, Lunner kommune i Oppland, og Røyken og Hurum kommuner i Buskerud.
Vestviken:Resten av Buskerud, og Vestfold og Telemark.
Innlandet:Hedmark og Oppland.
(Kilde: NTB)

Lyd og video

Se også

Lenker

(NRK)

Dette er en arkivert forside

Denne siden blir ikke oppdatert. Gå til www.nrk.no    NRK Butikken