Andre nyhende

  • Sei nei til kraftverk

    Søknadane frå Norges Småkraftverk AS om å byggje småkraftverka Kroken I og Kroken II i Luster er avslått. Det er NVE som har sagt nei til søknadane. Årsaka er omsynet til bekkekløft av nasjonal verdi samt at ei utbygging vil påverke viktige leveområde for sjeldne eller truga artar.

  • Kvinne dømd for promillekøyring

    Fjordane tingrett har dømt ei kvinne i 50-åra til fengsel på vilkår i 24 dagar for promillekøyring. I oktober i fjor køyrde ho utfor vegen. To og ein halv time etter køyringa viste blodprøven 1,28. I tillegg til den betinga fengselsstraffa må kvinna betale ei bot på 58.000 kroner, og ho blir utan førarkort i to år.

  • Kva veg er viktigast?

    Kva veg mellom Austlandet og Vestlandet er viktigast? Det skal ei prosjektgruppe i Statens vegvesen finne ut av. Dei skal peike på kva vegar som det bør satsast på framover, og skal vere ferdig med konklusjonen før året er omme. Både E16 over Filefjellet, riksveg 15 over Strynefjellet, riksveg 50 Aurland-Hol og fylkesveg 55 med Sognefjellstunnelane i indre Sogn skal vurderast.

Fleire nyhende

Aldri før har jerven tatt livet av så mange sau i Sogn som nå. I dag ble det kalt inn til krisemøte i Lærdal. Bøndene fortviler og vil at alle rovdyrene skal tas ut, slik at flere sauer skal slippe å lide.
Det som byrja som eit lite selskap i måløy, har blitt ein av verdas største fiskeeksportør - med ei omsetjing på fleire milliardar. Fredag inviterte Coast seafoods kunder fra 14 land for å feira 20 årsjubileum.
Forskar fryktar at Nigardsbreen vil minske, ikkje vekse slik ein har trudd.

Fleire nyhende