NRK Sogn og Fjordane - Lokale nyheter, TV og radio

Andre nyhende

  • Eikefjord vil ha større hall

    Eikefjord grendelag har bedd utbyggjar Skanska om pris på ei forlenging av fleirbrukshalen med fire meter, skriv avisa Firdaposten. Grendelaget har allereie fått ein pris på om lag 2,7 millionar kroner for dei ekstra metrane, og ser for seg at dei kan få 1,7 millionar kroner meir i spelemidlar når hallen får fleire funksjonar. Grendelaget ber Flora kommune om at saka vert lagt fram for bystyret i juni.

Fleire nyhende

I år kjem mange av turistane her på Vestlandet til å vera nordmenn. 
Det trur turistnæringa, som også forventar rekordbesøk i år.
Nærings- og fiskeridepartementet kuttar talet regionar i Fiskeridirektoratet frå sju til fem. Men regionkontoret i Måløy får halde fram som i dag.
Freder flyplassene i fire år

Fleire nyhende