20.12.2014

Naturvernere i Halden vil ha slutt på radiomerking av ulv

Fanging og merking av ulv er dyreplageri sier Naturvernforbundet i Halden. Foto: Svein Nic. Norberg, SCANPIXFanging og merking av ulv er dyreplageri sier Naturvernforbundet i Halden. Foto: Svein Nic. Norberg, SCANPIX

Naturvernforbundet i Halden mener radiomerking er dyreplageri og frykter at ulvene blir skutt av jegere som peiler ulven.

SE OGSÅ:

Magne Staal som leder i Naturvernforbundet i Halden er sterkt i mot å radiomerke en ulv i grensetraktene.

- Vi mener merkingen er dyreplageri. Enkelte av de ulvene som merkes er fanget og merket flere ganger og det har påført dyret lidelser, sier han.

SKANDULV fanger ulvene

I januar 2000 opprettet man Det Skandinaviske Ulveforsknings-projektet, med kortnavnet SKANDULV. De fanger og merker ulvene for å kunne følge flokkenes bevegelser.

Det overordnede mål med SKANDULV´s virksomhet er å framskaffe faktaunderlag for en optimal forvaltning av ulv i Norge og Sverige.

Skandulv skal bidra til spredning av informasjon om ulvens biologi og forvaltning til et bredt publikum.

Merkes for andre år på rad

Alfahunnen i Halden-flokken ble merket i mars i fjor, men radiosenderen hun nå bærer virker ikke. Derfor foreligger det planer fra Skandulv om at alfahunnen skal merkes igjen denne vinteren for å å kunne få fulgt flokkens bevegelser i grensetraktene.

Naturvernerne frykter at ulvene blir funnet via Skandulvs peilerutstyr og skutt. Ulven på bildet ble funnet i Värmland i Sverige sommeren 2003. Politiet vet ikke om den døde en naturlig død eller ble drept. Foto: Kent Jonsson, SCANPIX Naturvernerne frykter at ulvene blir funnet via Skandulvs peilerutstyr og skutt. Ulven på bildet ble funnet i Värmland i Sverige sommeren 2003. Politiet vet ikke om den døde en naturlig død eller ble drept. Foto: Kent Jonsson, SCANPIX

Redd ulvene skytes etter peiling

Staal viser til at de andre radiomerkede ulvene i Norge som etter hvert er blitt skutt.

- Naturvernforbundet har mistanker om at jegere peiler inn radiomerket ulv for å jakte på dem, sier Staal.

Naturvernforbundet i Halden er imot at alfahunnen i Halden-Dalslandflokken skal radiomerkes, og tror ulvene i flokken kan bli offer for jegere.

Forbundet vil at pengene som brukes på fangst og merking av ulv skal brukes til informasjonskampanjer i stedet for å dempe ulvefrykten.

NINA tilbakeviser peilefaren

- Jeg er biolog og ikke tekniker, så jeg kan ikke gi noen garanti for at det ikke er mulig å peile ulv med radiosender. Men jeg vil tro at det er langt vanskeligere å peile GPS-senderne ulvene bærer enn mange andre sendere, sier Hans Christian Pedersen.

Han er seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). Han er med i det skandinaviske forskningsprogrammet Skandulv.

Ulvemerking kommet for å bli

Til NRK Østfold sier Pedersen at han tror radiomerkingen er kommet for å bli.

- Ulveforskningen i Norge, eller for den saks skyld i Skandinavia, er ikke særlig gammel. Derfor er det nødvendig for oss at vi følger ulvenes bevegelser og se hvordan adferden deres er, sier han.

- Det er riktig som Naturvernforbundet sier at det er nødvendig med mye informasjon, men vi må også ha noe å informere om, sier han.

Pedersen sier det foreligger mye kunnskap om ulv både fra Amerika og Russland, men at den kunnskapen ikke er tilstrekkelig for å si hvordan ulvene i Skandinavia opptrer.

Overrasket over Naturvernforbundet i Halden

- Jeg er overrasket over Naturvernforbundets utspill. Det er riktig at det er mye ulvemotstand i Østfold, og derfor er det viktig at vi fanger, følger og forsker på ulven her også for å skaffe oss mest mulig kunnskap, sier Pedersen.

SISTE FRA ØSTFOLD