Onsdag la regjeringen fram klimameldingen, hvor fokuset blant annet var å få folk ut av bilene sine og opp på sykkelen - eller inn i kollektivtrafikken.

Regjeringen ønsker særlig at innbyggere i Norges største byer skal bytte ut bilen med mer miljøvennlige framkomstmidler.

– Trafikksystemet begynner å bli fullt

Kjell Werner Johansen - Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt mener det må store satsninger til. - Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto /

Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt mener det må store satsninger til.

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt mener at tanken er god, men at det rett og slett snart ikke er plass til flere på byenes kollektivtrafikk i rushtiden.

– Man pisker bilførerne, men man må ha et sted å piske dem til også. Og det kan bli en utfordring dersom folketallet fotsetter å øke slik det gjør nå, sier han.

– I enkelte byområder er det slik at trafikksystemet begynner å bli veldig fullt. Det må nok større kapasitetsøkende investeringer til enn det kommunene har midler til å gjøre i dag, sier han.

For folketallet er forventet å øke med flere hundre tusen i Oslo-området i årene framover. Også i Stavanger, Bergen og Trondheim er det ventet en kraftig befolkningsvekst.

Lover satsing og penger

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell - Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil bygge ut kollektivnettet og gi byene mer penger til forbedring av kollektivtrafikken. - Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell vil bygge ut kollektivnettet og gi byene mer penger til forbedring av kollektivtrafikken.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell lover både satsing og penger.

– Vi skal satse mer på kollektivtrafikk generelt. Vi skal bygge ut mer tog, og vi skal hjelpe byene ved å gi dem en bypakke - de får mer penger, men samtidig må de gjøre mer for kollektivtrafikken og redusere biltrafikken.

Hvor mye penger det er snakk om, vil Solhjell foreløpig ikke si noe om.

– Vi har ikke presentert noe beløp nå. Det kommer i den nasjonale transportplanen, sier han.

– Må store tiltak til

– Hvis denne veksten fortsetter, må det store tiltak til. Vi må ha flere t-banelinjer og den type ting, som kan bli svært kostbart, sier Kjell Werner Johansen.

Og en slik utbyggingen vil ta lang tid.

– Det er veldig mye som må gjøres, og noe av det vil ta lang tid, sier Solhjell.