Anniken Huitfeldt - Arbeidsminister Anniken Huitfeldt påpeker at det ikke er fritt fram for å motta norske dagpenger i utlandet selv om staten trekker to rettssaker om såkalte uekte grensearbeidere som ikke oppholder seg i Norge. - Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt påpeker at det ikke er fritt fram for å motta norske dagpenger i utlandet selv om staten trekker to rettssaker om såkalte uekte grensearbeidere som ikke oppholder seg i Norge.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Staten trekker rettssaker om dagpenger

Staten tar en dom i EFTA-domstolen til følge og trekker to rettssaker om dagpenger til såkalte uekte grensearbeidere som ikke oppholder seg i Norge.

I en forordning som gjaldt fram til 1. juni i fjor, krevde norske myndigheter at man måtte oppholde seg i Norge for å motta dagpenger.

Når det gjaldt uekte grensearbeidere – begrepet brukes om personer som jobber i ett land, men bor i et annet og reiser hjem sjeldnere enn en gang uken – mente EFTA-domstolen at denne praksisen var diskriminerende.

Opphold i Norge

Etter å ha vurdert dommen, har regjeringen bestemt seg for å trekke to rettssaker der kravet om opphold i Norge var kjernespørsmålet.

– Jeg mener det er viktig at vi finner en løsning som er i tråd med EUs trygdeforordning, samtidig som vi utnytter det handlingsrommet vi har,sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun sier dommen kun gjelder en liten gruppe dagpengemottakere og understreker at det ikke er fritt fram for å motta norske dagpenger i utlandet.

EFTA-domstolen gir ingen føringer om hvordan den nye trygdeforordningen som ble innført 1. juni i fjor, skal tolkes.

(NTB)