I april i fjor bestemte norske myndigheter at søknadene fra syriske asylsøkere skulle stilles i bero på grunn av urolighetene i landet. Vanligvis får nesten alle syrere som søker asyl, avslag.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener nå at asylsaksbehandlingen bør gjenopptas, skriver Bergens Tidende.

De fleste får bli

I et brev til Justisdepartementet skriver konstituert direktør Frode Forfang: –På bakgrunn av forholdene i Syria og anførslene i sakene som venter på behandling, antar UDI at de fleste søknadene i porteføljen vil bli innvilget.

Nesten bare avslag tidligere

Tidligere har avslagsprosenten vært høy, de siste årene har omkring 90 prosent fått avslag.

Ifølge UDI kom det 198 asylsøkere fra Syria til Norge i fjor. Av de 111 søknadene som ble behandlet, var det bare åtte som fikk opphold i Norge. I årets tre første måneder er det kommet 43 søknader fra syriske borgere.

Justisdepartementet skal nå behandle anmodningen fra UDI.