Blindheim deltok i kampene mot tyskerne i 1940, og var senere aktiv i motstandskampen fram til 1945.

For sin krigsinnsats ble Blindheim tildelt krigskorset med sverd og krigsmedaljen.

Les også: Et grufullt syn i parken

Etter 2. verdenskrig fortsatte han sin militære karriere, men valgte senere å søke avskjed og utdannet seg til historiker.

I 1977 vakte Blindheim oppsikt da han fortalte om norske etterretningsoperasjoner i Finland på 1950-tallet. I 1978 ble han dømt til 75 dagers fengsel for brudd på taushetsplikten.

Blindheim forsøkte inntil sin døde å få omgjort dommen, men lyktes ikke i dette.

Svein Blindheim i retten for spionasje - Svein Blindheim i retten i 1978. - Foto: Scanpix / SCANPIX

Svein Blindheim i retten i 1978.

Foto: Scanpix / SCANPIX