Dermed har saken mot sogneprest Einar Gelius pågått i 11 år.

I både 1999 og 2002 mottok biskopen klager på Gelius som gikk på hans livsførsel og samarbeid med menigheten. Stålsett reagerte med å kalle Gelius inn til møte og ba ham vurdere å søke arbeid utenfor kirken.

Stålsett ga Gelius permisjon for å søke annen jobb

Gunnar Stålsett - Gunnar Stålsett ba ved to tilfeller Einar Gelius om å vurdere sin stilling. - Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Gunnar Stålsett ba ved to tilfeller Einar Gelius om å vurdere sin stilling.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I 1999 skulle Gelius tenke over oppfordringen, men konkluderte etter tenkepausen med at det ikke var aktuelt for ham å si opp stillingen.

I 2002 ble Gelius tilbudt permisjon i tre måneder for å søke annet arbeid. Men heller ikke denne gangen så Gelius noen grunn til å slutte og valgte ikke å følge den sterke oppfordringen.

I går kveld ble det kjent at nåværende biskop Ole Christian Kvarme i et brev til Gelius opplyser at Kirken vil reise avskjedssak mot ham.

Ap-representant kaller Kvarme for «mullah»

Gelius har i høst vakt stor oppsikt med boka «Sex i Bibelen», som biskop Kvarme mente aldri skulle ha vært skrevet.

Redaktør Jon Magne Lund i avisen Vårt Land er blant dem som mener at begeret nå er fullt, blant annet etter bokutgivelsen, og at Gelius må gå.

Men Vålerenga-sognepresten har også fått massiv støtte, blant annet på sosiale medier. Arbeiderpartiets Arild Stokkan Grande kalte Kvarme for Mullah på Twitter: «Kirkens budskap skal være kjærlighet, men mullah Kvarme vil heller kneble».

Men Kvarme er altså ikke den første biskopen som har bedt Gelius om å slutte.

Stålsett vil ikke kommentere saken overfor NRK. Heller ikke biskop Kvarme har foreløpig ønsket å uttale seg.