Video Forsvarets etterretningstjeneste i Oslo - Foto: Nyhetsspiller /

Forsvarets etteretningstjeneste ved Lutvann i Oslo.

Ny sikkerhetstabbe fra det hemmelige Norge

Forsvarets etterretningstjeneste har lagt tallet på ansatte ut på internett. Det er opplysninger som er strengt sikkerhetsgraderte.

Dette er den andre sikkerhetstabben fra det hemmelige Norge på få dager.

LES: Avslører sitt eget topphemmelige krigshovedkvarter – på nettet

Hemmelig informasjon lett tilgjengelig

Slik svarer Forsvarsdepartementet når NRK ber om innsyn i antall ansatte i Forsvarets Etteretningstjeneste:

– I forhold til antall ansatte i Etterretningstjenesten er dette gradert informasjon. Å frigi et slik tall kan for en fremmed makts tjeneste bidra til å danne seg et kapasitetsbilde av vår tjeneste.

Men informasjonen er likevel bare noen tastetrykk unna. På offentlige databaser som Bizweb og Proff er det lett å få oversikt over hvor mange «spioner» som er tilknyttet Forsvaret.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Informasjonssamfunnet krever bedre teknisk kompetanse enn det Forsvaret ser ut til å ha for å sikre seg bedre informasjonskontroll, for den er åpenbart ikke god nok, sier Peter Burgess, som forsker på sikkerhetsspørsmål hos Institutt for fredsforskning, PRIO.

Forsvaret forsøkte i dag å fjerne opplysningene på internett, etter at NRK gjorde dem oppmerksom på dem. Alt tyder på at informasjonen har ligget der i flere år.

– Det kan hende at folk nå begynner å lete mer etter lignende informasjon, og det kan bli farlig. Jeg regner med at det er andre sikkerhetsluker som også må tettes igjen, sier Burgess.

– Vi må beskytte informasjonen

Forsvaret innrømmer at de ikke så rekkevidden av å rapportere tallet på flere hundre ansatte til Brønnøysund.

– Vi må inrømme at vi ikke ønsker denne informasjonen ute. Vi må se på hvordan vi kan bekytte denne informasjonen på best mulig måte. Vi vil gå i dialog med de rette myndigheter for å se om det finnes andre rapporteringsmuligheter som ivaretar myndighetskravet, og beskytter informasjonen som vi har overfor etterretningstjenesten, sier Bent-Ivan Myhre, pressetalsmann i Forsvarsdepartementet.

Fjerner hemmelige dokumenter

Samtidig som NRK kan avsløre nok en sikkerhetsglipp hos det hemmelige Norge, er det stor aktivitet i Riksarkivet. I dag var ansatte fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og sivilt beredskap (DSB) på plass i Oslo for å hente flere esker med graderte informasjon.

Video Avslører topphemmelige hovedkvarter - Regjeringens hovedkvarter i strid ligger anonymt til i et skogsområde på Østlandet. - Foto: Nyhetsspiller /

Regjeringens hovedkvarter i strid ligger anonymt til i et skogsområde på Østlandet.

Foto: Nyhetsspiller

LES: Avslører sitt eget topphemmelige krigshovedkvarter – på nettet

Eskene innholder blant annet plantegninger av regjeringens hemmelige krigshovedkvarter. Dokumentene har ligget åpent tilgjengelig for alle i Riksarkivet i mer enn 7 år.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette. Dette er en svært seriøs svikt i dokumentsikkerheten. Både DSB og Forsvaret må nå ha en allmenn gjennomgang om bruk av internett for å finne ut av hvem som har kompetanse til å ta seg av dette, og hvem som ikke har denne kompetansen, sier Burgess.

Fjellanlegget «et sted på Østlandet» ble bygget under den kalde krigen. Herfra skal Norge kunne styres i en krigssituasjon. Plasseringen er offisielt strengt hemmelig. Men lørdag fortalte NRK at adressen ligger ute på telefonkatalogene på internett - og at tegningene lå ugradert hos Riksarkivet.

Topphemmelig hovedkvarter - Det var lett å finne informasjon om det hemmelige krigshovedkvarteret på nettet. NRK har av sikkerhetshensyn valgt å sladde informasjonen.

Det var lett å finne informasjon om det hemmelige krigshovedkvarteret på nettet. NRK har av sikkerhetshensyn valgt å sladde informasjonen.