Mange muslimer som røyker, har vegret seg for å bruke røykeplaster under fastemåneden ramadan. Nå går Islamsk Råd Norge ut og sier at dette er tillatt og ikke regnes som brudd på fasten.

Helsedirektoratet har anbefalt folk som slutter å røyke under fasten, å bruke røykeplaster som et ledd i å redusere abstinensplager. Det har vært uklart om hvorvidt dette vil være å bryte fasten, og derfor har mange vegret seg for å bruke slikt plaster. Men nå uttaler Islamsk Råd Norge at dette er tillatt.

Ramadan – som i år startet 1. august – er måneden da muslimer skal avstå fra mat, drikke og nikotin fra sola går opp til sola går ned. I Norge berører dette rundt 99.000 medlemmer av islamske trossamfunn.