Thorkildsen var blitt gjort oppmerksom på at politiet ikke hadde planer om å gjenoppta etterforskning av en gammel incestsak.

Da grep hun telefonen, ringte til etterforskeren og presenterte seg som stortingsrepresentant. Hun fortalte ham hva han burde gjøre, skriver Dagbladet.

Saken er en komplisert barnefordelingssak og handlet om påstander om at en far skulle ha begått seksuelle overgrep mot sitt mindreårige barn.

Thorkildsen mente politiet burde gjennomføre et nytt avhør av barnet.

– Jeg sa at jeg mente at dette barnet burde få anledning til å forklare seg på barnehuset hos eksperter. Også fordi barnehuset tilbyr et tverrfaglig team med helsekompetanse, og jeg var engstelig for barnets helse, sier nåværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Video Kyrre Nakkim kommenterer - Foto: Nyhetsspiller /

VIDEO: Kyrre Nakkim kommenterer

Bryter grunnleggende prinsipper

Riksadvokaten er kritisk til Thorkildsens henvendelse til politiet.

– Direktekontakt mellom politikere og politiet er ikke i tråd med det grunnleggende prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet fra politisk innblanding og mulig påvirkning, sier førstestatsadvokat Runar Torgersen ved Riksadvokatembedet til Dagbladet.

Thorkilden får også kritikk fra Stortingets andre visepresident Per-Kristian Foss (H).

– Denne saken har vært prøvd for retten to ganger, Det at hun har blandet seg inn for å forsøke å få gjenopptatt saken, er uhørt, sier Foss.

Thorkildsen varslet SVs partileder Audun Lysbakken og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om engasjementet sitt da hun ble utnevnt til statsråd. De mente saken var uproblematisk.