Studien fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at 13,8 prosent av barn mellom to og 19 år er overvektige. 2,3 prosent har utviklet fedme.

Høyest forekomst er det blant barn mellom seks og tolv år. I denne aldersgruppen er 17 prosent overvektige, nesten hvert femte barn, skriver UiBs internavis På Høyden.

– Når vi sammenligner med tall fra 1970-tallet, finner vi at de tyngste barna har blitt tyngre, og at hudfoldene har blitt større. Det viser at i hvert fall noe av vektøkningen skyldes underhudsfett, som er en indikator på fedme, sier stipendiat Petur Benedikt Julusson.

Foreldre ser ikke

Han har benyttet data fra vektmålinger av barn fra 70- og 80-tallet, samt nye tall fra perioden 2003-2006 i sitt doktorgradsarbeid.

Sett under ett er det ingen kjønnsforskjell, men hos førskolebarn er det mer overvekt blant jenter enn gutter.

70 prosent av overvektige barn mellom to og 19 år og 90 prosent av overvektige førskolebarn blir av foreldrene oppfattet som normalvektige.

Kan bli varig problem

– At foreldrene ikke ser overvekten til barna sine er interessant. De opplever ikke fedme som et problem, sier Julusson.

Han mener det er viktig at foreldrene blir gjort oppmerksomme på sine barns vekt før det blir et varig problem. Forskning viser at barn med fedme har stor sannsynlighet for å bli svært overvektige også som voksne.

Forskeren gir livsstilsendringer skylden for den økte overvekten blant barn.

– Feilernæring og redusert aktivitet er en internasjonal trend som også forklarer vektøkningen i Norge, tror han.