I alt øker bevilgningene til barnevernet med 400 millioner kroner.

De økte bevilgningene er et resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikke har klart å nå løftet om 400 nye stillinger i år.

LES OGSÅ:Barnevernet blir budsjettvinner

Barn - I alt øker bevilgningene til barnevernet med 400 millioner kroner i statsbudsjettet. - Foto: Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

I alt øker bevilgningene til barnevernet med 400 millioner kroner i statsbudsjettet.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

I august ble det klart at barnevernet fikk bare halvparten av stillingene de var lovet for 2010, fordi kommunene prioriterte pengene til andre formål. For å rette opp dette, vil derfor regjeringen øremerke midlene.

LES OGSÅ: Flere barn knyttes til barnevernet

– Skjønner at de må øremerke

– Det tyder på at regjeringen har ment alvor også i 2010, men at de skjønner at de er nødt til å øremerke midler for at ikke de midlene som blir stilt til disposisjon i kommunene blir brukt til andre ting enn til det kommunale barnevernet, sier Randi Rese i Fellesorganisasjonen til NRK.

LES OGSÅ: Barneombod refsar barnevernstilbod

Kommunene får dermed mindre styring med hva pengene skal gå til. Rese mener dette er bra, for å sikre barna.

– Jeg tror ingen er i en mer sårbar situasjon enn barn som trenger hjelp utover det foreldrene kan stille opp med, forklarer hun.

– Det er en tverrpolitisk enighet om at vi må få tatt dette løftet nå, og også om at vi må få løftet bort fra kommunene akkurat dette dilemmaet: At det er for mange som trenger midlene kommunene får til disposisjon, fastslår Rese.

LES OGSÅ: – Legg ned det statlige barnevernet