Innfører «promillegrense» for legemidler og narkotika

Norge innfører fra første februar en «promillegrense» for kjøring i rus og legemiddelpåvirket tilstand.

Politikontroll

Det skal nå bli enklere for politiet å ta sjåfører som kjører i narkotika- og pillerus på norske veier.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK
UP-sjef Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen sier 50 mennesker årlig dør av rus i trafikken.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK
Magnhild Meltveit Kleppa

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa strammer nå inn Vegtrafikkloven.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK
Jørg Mørland, Folkehelseinstituttet

Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Den nye grensen tilsvarer promillegrensen for alkohol på 0,2 promille, og skal gjøre det lettere å ta sjåfører som kjører mens de er påvirket av sløvende legemidler eller narkotika.

Daglig kjører 100.000 bilister rundt på norske veier i medikament- og narkotikarus. Det er fem ganger så mange som kjører i alkoholpåvirket tilstand.

Tilsvarende promillegrensen

– Kjøring i ruspåvirket tilstand er årsaken til cirka en fjerdedel av dødsulykkene i Norge. Det vil si at 50 mennersker årlig dør på grunn av at rus har vært en hovedårsak eller medvirkende årsak, sier UP-sjef Runar Karlsen til NRK.

Men fra første februar iverksettes en lovendring her til lands som skal gjøre det enklere å ta dem som legger ut på veien med sløvende stoffer i blodet.

– Vi endrer Vegtrafikkloven slik at det blir like lett å bli tatt hvis du kjører på medikamenter og narkotika, som i dag på alkohol, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til NRK.

– Det blir tilsvarende 0,2 som man i dag har for promille, og så kan politiet kontrollere ulovlig ruskjøring uten at det er skjellig grunn til mistanke om ulovlig kjøring, utdyper UP-sjef Karlsen.

NRK kom først i skade for å melde at Norge dermed blir det første landet i verden som innfører en nedre grense for narkotika- og pillerus. Men Sverige innførte allerede i 1999 en nulltoleranse mot narkotika og legemiddelpåvirkede sjåfører.

Sjekkes for 20 stoffer

Prøvene fra ruskontrollene skal analyseres ved Folkehelseinstituttet. De har i forkant av lovendringen investert i nytt utstyr for 15 millioner kroner.

Her skal prøvene fra bilistene kontrolleres for opptil 20 ulike stoffer.

– Det er en god del nerveberoligende midler, sovemidler og sterke smertestillende midler. Vi kontrollerer også noen ulovlige cannabisstoffer, amfetamin og kokain, forteller divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet Jørg Mørland til NRK.