Noen av disse geværene finner veien til kriminelle hender, blant annet ble politimannen Arne Sigve Klungland skutt med et AG3-gevær under Nokas-ranet, skriver Aftenposten.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) ser alvorlig på at så mange som 1.265 automatvåpen kan være på avveie.

– Det er alltid alvorlig når et våpen forsvinner. Ett tapt våpen er ett for mye, sier fungerende informasjonssjef kaptein Eivind Byre.

Mange våpen blir stjålet, men også våpen som blir borte på øvelser eller går tapt i brann er med i totalen som dekker de siste 43 årene.

– Jeg vil ikke spekulere, men vil ikke utelukke at så mye som halvparten skyldes tyverier, sier Byre, men det finnes ikke god statistikk over årsakene til at våpen blir borte.

Hittil i år er det ført inn elleve nye våpen i tapsregisteret. Sju av dem er stjålet fra private og tre er gått tapt i brann. Byre sier at ett av de tapte våpnene trolig er kommet til rette.

I slutten av august ble det funnet en AG3 i et studentskap på Blindern. Etter det det NRK erfarer skal våpenet ha blitt funnet i flere deler, og bar preg av å ha ligget slik over tid.

Våpenet skal ha blitt funnet i forbindelse med en rutinesjekk av skapene på Blindern.