Hele 220 kommunale tjenester ble sjekket av tilsynet i fjor, og mandag ble rapporten offentliggjort.

Forverret helsetilstanden til eldre

Det ble blant annet ført tilsyn med oppfølging av hjemmeboende eldre med demenssykdom og legemiddelhåndtering. Undersøkelsen avdekker alvorlig feil, som i ytterste konsekvens har forverret helsetilstanden til de eldre.

– At vi finner feil så mange steder, er ganske alvorlig. Det får store konsekvenser for eldre, som helsemessig stiller svakt, fastslår Richard H. Knoff, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn overfor NTB.

Kan være underernært

Han nevner tilfeller hvor demensutvikling hos hjemmeboende eldre ikke har blitt fulgt opp, med risiko for at tilstanden deres forverres.

– Til tider er det såpass dårlig kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og lege at man ikke fanger opp forverring av pasientens tilstand, fortsetter Knoff.
På mange sykehjem rundt om i landet finnes det ingen praksis for å sjekke hvorvidt pasientene er underernært.

– Pasientene kan være tynne, slappe og ikke få i seg nok væske. Man setter inn saftglass og holder rede på det, men ikke om pasienten faktisk drikker av glasset, sier Knoff.

Bedre opplæring av personalet

Statens helsetilsyn har sendt rapporten videre til Helse- og omsorgsdepartementet, og forventer at de tar grep for å hindre lovbrudd mot eldre.

– Vi forventer at departementet ser utfordringene og at kommunene setter inn tiltak for bedre opplæring av personalet, sier Knoff.

Helsetilsynet har siden 2010 satset på tilsyn med tjenester til eldre. Resultatene fra 2010 var heller ikke spesielt oppløftende.