Etter det Nationen kjenner til, vil budsjettet gjøres opp med omlag 150 millioner kroner til fordeling til tre departementer.

Det er Nærings- og handelsdeparte­mentet, Landbruks- og matdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Hvordan midlene blir fordelt vil ingen i Regjeringen svare på, skriver avisen.