• Navn: Torstein Dahle
  • Parti: Rødt
  • Alder: 62
  • Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
  • Bosted: Født i Oslo, bor i Bergen
  • Inntekt (i 2007): 405.607 kroner
  • Skatt (i 2007): 160.879 kroner
  • Formue (i 2007): 0 kroner
  • Nåværende offisielle verv: Ingen (ble ikke valgt inn på Stortinget i 2005)
  • Engasjement i foretak: Stiftelsen Robin Hood-huset, Rødt, Robin Hood-huset
  • Stortingsperioder: Ingen