Knut Lundby og Robert Wright. - Knut Lundby - Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Knut Lundby

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Biskopene skal fremme enhet i kirken og oppmuntre menigheter og ansatte. Det er riktig og viktig for Den norske kirke at ikke staten tilsetter disse lederne, sier Knut Lundby.

Han er saksordfører for komiteen som har arbeidet med denne saken i Kirkemøtet.

Den nye ordningen for utnevnelse av biskoper i Den norske kirke ble vedtatt på Kirkemøtet mandag.

Statskirken består

– Selv om mange ikke kjenner navnet på biskopen der de bor, oppfattes biskopene som viktige symbolbærere i samfunnet. Kirken må nå selv sørge for at bredden og mangfoldet i kirken blir representert i bispekollegiet. Dette er et ansvar for alle som skal delta i rådgivende avstemninger og endelig utnevning, sier Lundby.

Med denne ordningen vil ikke lenger regjeringen kunne påvirke kirkens valg av biskoper.

Ordningen med statskirke i Norge vil likevel bestå, påpeker Lundby.

– Selv om kirken nå kan tilsette biskopene, vil de fremdeles være statstjenestemenn. I denne forstand er det fremdeles statskirke i Norge, sier han.