Leder av Advokatforeninge og tidligere statssekretær i Justisdepartementet Berit Reiss Andersen, Jan Olav Henriksen professor i teologi ved Meninghetsfakultetet og Karl Ove Knausgård, forfatter og konsulent i Bibelselskapet har sett på lidelseshistorien i Bibel.

Sammen med programleder Tomm Kristiansen har de tre stilt spørsmålene om rettssaken blant annet var rettferdig? Eller var det kun feighet som ledet til korsfestelsen?

Søndagsavisen tok et dypdykk i materielt og det kan du høre her.