Visepolitimester Roger Andresen uttalte til Aftenposten mandag
at det vil være en katastrofe for landets terrorberedskap dersom
politiets forslag velges bort. Da vil basen kunne bli forsinket
med flere år.

Sandberg som er leder av justiskomiteen på Stortinget, peker i
Aftenposten på at politiet har jobbet med etablering av et
beredskapssenter i ti år, men uten at spaden, typisk nok, ennå
er stukket i jorden.

Må bruke styringsretten

Sandberg understreker viktigheten av å ha politiets nasjonale
antiterrorstyrke etablert nær Oslo sentrum med viktige
samfunnsinstitusjoner.

–Nå må regjeringen bruke sin styringsrett. Det må raskt
avklares om man vil gå for politiets forslag. Så får neste
alternativ være den nedlagte militærleiren Lahaugmoen rett nord
for Oslo, sier Sandberg.

Han mener det ikke er noen grunn til å vente på at 22.
juli-kommisjonen legger fram sin rapport.

Rask responstid

Tomta som Oslo-politiet har valgt, er på 30 mål. Den skal romme
både hundetjenesten med bombehunder, antiterrorstyrken Delta,
helikopterpersonell, hangarer for to helikoptre og en
landingsplass for store militærhelikoptre til rask
troppeforflytning.

Sandberg mener samtidig for å sikre rask responstid må det
etableres minibaser for utrykningsklare politistyrker med
helikopter også i de øvrige landsdelene.