Gutter som blir omskåret, påføres helt unødig lidelse og risiko, mener Rådet for legeetikk. Flere leger ber nå om forbud, slik nrk.no skrev i går.

– Friske spedbarn utsettes for både smerte og risiko for komplikasjoner helt unødig, sa Trond Markestad, leder for Rådet for legeetikk og professor i barnesykdommer i går.

Markestad fikk støtte av Jan Helge Solbakk, som er professor i medisinsk etikk både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Ingen likhetstegn

Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge forsvarer omskjæring av gutter, og synes det er beklagelig at denne debatten kommer opp igjen.

Shoaib Sultan - Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd. - Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Generalsekretær Shoaib Sultan i Islamsk Råd.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Man kan ikke sette likhetstegn mellom omskjæring av jenter, som er et klart overgrep, med noe som ledende helseorganisasjoner anbefaler. At man er uenige er greit, men dette utspillet er vanskelig å ta seriøst. sier Sultan til Dagsavisen .

Han mener legene angriper religionsfriheten med utspillet.

– Dette er en viktig, religiøs tradisjon for muslimer og jøder, sier han.

– Foreldre tar en rekke beslutninger på vegne av sine barn som får stor betydning senere i livet. At inngrepet ikke kan omgjøres er ikke et relevant argument. Foreldre har rett til å oppdra barna sine i sin tro. Alt annet blir et overgrep mot trosfriheten, sier Sultan.