Da dette ble gjennomført som en prøveordning i Tromsø og Hamar i 2009, ble færre gravide og færre tok abort, melder Aftenposten.

I disse byene gikk abortraten ned fra 27 per 1.000 til 15 per 1.000. Kvinner i Bodø og Porsgrunn var kontrollgruppe, og her gikk ikke abortraten ned. På bakgrunn av dette ble Helsedirektoratet bedt om å legge fram en rapport om funnene.

I rapporten anbefales det å innføre gratis prevensjon til alle kvinner opp til 24 år, og uten nedre aldersgrense for å fange opp de yngste seksuelt aktive jentene. Det presiseres at man må inkludere langtidsvirkende prevensjonsmetoder.

Direktoratet anslår at det vil koste rundt 92 millioner kroner å gjennomføre en slik ordning. I dag får jenter gratis p-piller til de er 19 år.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mottok innstillingen like før helgen. Omkostningene er beregnet ut fra forventet nedgang i utgifter til svangerskapsavbrudd.

Kjersti Toppe (Sp) er skeptisk til forslaget og mener det er et paradoks at staten skal legge til rette for prevensjon for kvinner som er i sin mest fruktbare alder, og i andre enden hjelpe eldre barnløse kvinner til å få barn.