LO-leder Roar Flåthen - LO-leder Roar Flåthen holder 1. mai-tale på Youngstorget i Oslo i dag. - Foto: Holm, Morten / SCANPIX

LO-leder Roar Flåthen holder 1. mai-tale på Youngstorget i Oslo i dag.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Flåthen vil ha ny boligpolitikk

LO-leder Roar Flåthen vil bruke sin 1. mai-tale til å be om en boligpolitikk som gir mer støtte til ungdom og personer som sliter med å komme inn på boligmarkedet.

Flåthen sier han er bekymret for at et presset boligmarked kan bidra til økt klasseskille.

– Alle har rett til et sted å bo, men i dag faller for mange utenfor. Vi må ta på alvor at boligpolitikk også er fordelingspolitikk, sier LO-lederen, som går på talerstolen på Youngstorget i Oslo rett etter klokken 12 på Arbeidernes dag.

Flåthen vil ha fart i boligbyggingen og mener byggeaktiviteten må opp fra 28.000 boliger i året til 38.000: Han sier det heller ikke er uvesentlig hva slags boliger det bygges flere av.

I en fempunktsplan ønsker LO seg flere studentboliger og flere offentlige utleieboliger. De vil også styrke Husbankens rolle, øke boligsparingen for ungdom og ha bedre støtteordninger for utsatte grupper.

Les også: Les: Her er LOs krav i lønnsoppgjøret

(NTB)