– Disse tallene er et sterkt varsku. Vi må forsøke å holde alle disse menneskene i arbeid, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS-leder Tore Eugen Kvalheim - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) leder, Tore Eugen Kvalheim håper å holde folk i jobb. - Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds (YS) leder, Tore Eugen Kvalheim håper å holde folk i jobb.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Norge kan sitte på en udetonert bombe i framtidige trygdebudsjetter, skriver Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Arbeidstakerne som frykter for jobben tilhører en gruppe som har mer helseproblemer, mer ledighetserfaring, lavere utdanning og mindre arbeidsinnsats enn den øvrige delen av arbeidsstyrken.

Kvinner jobber mye deltid

YS mener utfordringene kan løses ved å tilby flere heltidsstillinger, hjelpe med å mestre arbeidsoppgaver og tilby mer etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Barometeret viser at kvinner jobber mye mindre enn menn, jobber mye deltid og samtidig har hovedansvaret for hus og hjem. De taper derfor både pensjon, sykelønn og inntekt.

– Det er alles ansvar å motvirke en slik utvikling, sier Kvalheim.