DNA-et er trukket ut fra en hjørnetann i kjeven på isbjørnen.

– Våre resultater bekrefter at isbjørnen er en evolusjonært sett ung art som utviklet seg fra brunbjørn for cirka 150.000 år siden og tilpasset seg meget hurtig til et liv på den arktiske drivis rett før siste mellomistid, sier Charlotte Lindqvist.

Hun er professor ved University at Buffalo i USA og tidligere postdoktor ved Naturhistorisk Museum (NHM), Universitetet i Oslo.

Hun er førsteforfatter av en artikkel som blir publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences USA denne uken.

– Det er funnet få fossiler av isbjørn. Så når og hvordan isbjørnen utviklet seg fra brunbjørn, har lenge vært usikkert, sier isbjørnekspert og professor Øystein Wiig ved NHM, medforfatter av artikkelen.

Fossilet ble funnet på Svalbard i 2004 av den islandske geologen Olafur Ingólfsson.